Current issue
2022-8-25
Vol 30, issue 8

Journal

more

Asian Data: Efficacy of Different EGFR-TKIs in the Treatment of Patients with EGFR Mutation-Positive Non-SmallCell Lung Cancer LI Bowen1, 2, LIU Liping1, 2, LI Zhikai2, 3, LYU Wenfa2, 4, ZHANG Xiaopeng22022-8-25

Risk Factors and Establishment of Risk Prediction Nomogram Model of Upper Extremity Deep Venous Thrombosis after PICC Catheterization in Lung Cancer Patients Receiving Chemotherapy DONG Xiantao, ZHANG Yongjie, ZHU Shu, SUN Qian, XI Conglin, LI Juan, GU Runhuan2022-8-25

Construction of Risk Prediction Model of Arrhythmia in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer after Thoracoscopic Surgery Based on Bayesian Network XUE Jin1, SHEN Xiaomei2, YOU Jijun1, WANG Yi1, XU Jijing12022-8-25

Impact and Mechanism of Araceae Extract Against Cisplatin Resistance on Lung Cancer Cells Based on miR-320/E2F Transcription Factor 1 Axis LIU Xuejiao1, ZHANG Xueyun1, ZHANG Yong22022-8-25

Research Progress of Cardiac Rehabilitation Exercise Training for Patients with Coronary Heart Disease ZHU Kejia,XIE Wenliang, JIANG Yachen2022-8-25

Intervention Timing of Cardiac Rehabilitation during the Acute Phase in Patients with Acute Myocardial Infarction after PCI and Its Influencing Factors GUI Peijun, WU Jian, SHI Haonan, ZHANG Bo, WU Chunwei, CHEN Chen, XIE Ying2022-8-25

Current Status of Cardiac Rehabilitation Participation during the Acute Phase in Patients with Acute Myocardial Infarction after PCI and Its Influencing Factors GUI Peijun, WU Jian, SHI Haonan, ZHENG Ping, HAN Baoxin, XIE Ying2022-8-25

Effect of Cardio-Aerobic Rehabilitation Training Based on Medical Consortium Model on the Quality of Life and Prognosis of Patients with Heart Failure WANG Yong, XING Yulong, SHI Yuntao, LIU Huaying, LIU Xiuling, XING Jiandong, WANG Wenbin2022-8-25

Impact of Blood Homocysteine on in-Hospital Death in Patients with Acute Myocardial Infarction after Primary PCI LI Qihua, YI Qiuyan, XU Guangna, WEI Hongwei2022-8-25

Risk Factors for Atherosclerotic Cardiovascular Disease in Perimenopausal Women and Construction of Its PredictionModel XI Aiping1, GUI Yanhong2, LI Xin3, WANG Shen42022-8-25

Clinical Characteristics and Influencing Factors of Coronary Artery Calcification in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation LEI Jiyong, LUO Da, LI Mingjiang2022-8-25

Prevalence and Influencing Factors of Orthostatic Hypotension in the Elderly Population ZHANG Yan1, WANG Zhangfeng2, YAO Tao32022-8-25

Predictive Value of Normalized Wall Index for Cerebral Infarction in Patients with Symptomatic Middle Cerebral Artery Stenosis ZHANG Qianying1, LIU Xuhong1, DAI Weizheng2, HUANG Ying1, HE Guifeng1, FU Maolin22022-8-25

Risk Factors of Periventricular-Intraventricular Hemorrhage in Preterm Infants GUO Jiuye1, ZONG Xinnan2, CHANGShaoyan2, GAO Yueqiao1, ZHANG Li1, QIU Ruxin12022-8-25

Effect of Inflammatory Level at Admission on the Prognosis of Nutritional Support Therapy in Elderly Patients with Malnutrition WEN Jing1, SUN Liang2, WANG Dawei32022-8-25

Construction and Validation of a Nomogram Model for Predicting the Risk of Recurrent Respiratory Tract Infections inChildren in Plateau Areas  ZHANG Xueqiong, LIU Siqiao, BAI Xiaojing, DENG Ying2022-8-25

Pathogen Distribution and Clinical Characteristics of Children with Community Acquired Pneumonia WANG Li1, YU Yumei2, DENG Qingxiu12022-8-25

Efficacy of Wenpi Bushen Xiezhuo Decoction Combined with Irbesartan in the Treatment of Diabetic Nephropathy LI Hongxia1, WEI Tianjing1, LIU Xiaoyu1, PANG Li1, WANG Yali1, YU Xianghui22022-8-25

Preventive Effect and Mechanism of Compound Danshen Dripping Pills on Contrast-Induced Nephropathy in Patientswith Coronary Heart Disease after Percutaneous Coronary Intervention YING Shuo1, CHEN Qiang2, LIU Xiaogang1,YANG Shicheng1, LI Xiaoyu1, TANG Jichao1, GONG Xincheng1, FU Han3, ZHAO Zhicheng3, ZHANG Peng12022-8-25

Construction and Application Effect Evaluation of Hierarchical Management Model for Post-Stroke Cognitive Impairment Based on Triangle Management Theory Shengxiao1, 2, BO Jixiang3, JI Li3, WANG Jingjing3, CHEN Jun3, XIE Ping1, 32022-8-25

Application Progress of Health Management in Middle-aged and Young Patients with Hypertension LI Dingfeng1,ZHANG Wenjie2, LIU Yingchun32022-8-25

Diagnosis of Invasive Pulmonary Aspergillosis Caused by Aspergillus Ruber Using Metagenomic Next-Generation Sequencing: a Case Report and Literature Review LIU Meihong, ZHANG Jie, DONG Chang, LIU Zhuo, LI Yanxia, YU Liyan2022-8-25

Rupture and Spontaneous Occlusion of Perforator Aneurysms in Segment A1 of Anterior Cerebral Artery: a Case Report and Literature Review WU Zhao1, YANG Hua22022-8-25

Research Progress on the Relationship between Vertebrobasilar Artery Fenestration and Posterior Circulation Ischemic Stroke CHEN Xiaoqin1, TONG Xinyu2, DONG Jia3, 4, MEI Yuqian5, 6, LIU Qian6, LIU Yue1, CHEN Guangxin12022-8-25

Research Progress on the Noninvasive Imaging Methods to Evaluate Right Ventricular Function of Patients with Connective Tissue Disease Associated with Pulmonary Arterial Hypertension WU Qianwen, SUN Xiaoxuan, WANG Qiang2022-8-25

Research Advances of Iron Supplementation Therapy in Heart Failure Combined with Iron Deficiency  QI Lin1, SU Nannan1, ZHANG Rui2, QIN Zhexue3, CHENG Fei22022-8-25

Research Progress on the Role of Type 2 Innate Lymphoid Cells in Different Airway Inflammation Phenotypes of Bronchial Asthma WANG Ying1, LIU Jian2, YUN Chunmei1, GAO Xiaoyu12022-8-25

联系地址:北京市宣武区广义街5号广益大厦A座907 实用心脑肺血管病杂志社编辑部

邮政编码:100053 联系电话:0310-2067168,18833006545

本系统由北京博思汇文数字科技有限公司设计开发 技术服务电话:010-60213898

京ICP备05034767号-3 您是第795916位浏览者